تبلیغات
♥ هواداران Íker Casillas♥ - شهـــــــادت تسلیت باد
♥ هواداران Íker Casillas♥

شهـــــــادت مظلـــــــــــــومانــه رئیس مـــذهب امــــــام جعفـــــــــــر صــــــــــــادق بــه رهــــــــــــــــروان حضـــــــــــــــــرت تسلیت

در این شب ها بود روشن مزار بى رواق او                          

           كه باشد اشك مهدى چلچراغ حضرت صادق

«مدینه» همچنان مظلوم است و ... «بقیع» مظلوم تر! رنج نامه نانوشته شیعه، بر خاك و سنگ مزار صادق آل‌پیامبر، گویاتر از هر زمان به شِكْوه و شهادت ایستاده است...

فضاى شهر مدینه بیاد او تار است

      هنوز سینه آن پیر عشق خونبار است

         هنوز تلخى كامش به حسرت شهدى است

                    هنوز چشم دلش به رسیدن مهدى است[ دوشنبه 11 شهریور 1392 ] [ 11:25 ق.ظ ] [ ریحانه ] نظرات      قالب ساز آنلاین